วอนตรวจสอบน้ำเสียย่านแหล่งท่องเที่ยว จ.พังงา หลังแล้งทำขาดน้ำดีเจือจางน้ำเสียก่อนไหลลงสู่ทะเล ส่งผลคูคลองส่งกลิ่นเหม็น

11 ม.ค. 65
วอนตรวจสอบน้ำเสียย่านแหล่งท่องเที่ยว จ.พังงา หลังแล้งทำขาดน้ำดีเจือจางน้ำเสียก่อนไหลลงสู่ทะเล ส่งผลคูคลองส่งกลิ่นเหม็น

โรงแรมหรูย่านท่องเที่ยวเขาหลัก จ.พังงา ต้องคอยนำไม้ไผ่มาลอยไว้บนผิวน้ำ เพื่อดักไขมันและให้พนักงานคอยตักไขมันออกไปทิ้ง พร้อมทั้งนำเครื่องเพิ่มออกซิเจนมาติดตั้งบริเวณรอยต่อของลำลาง ที่รับน้ำทิ้งจาก ถ.เพชรเกษม ม.7 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสีย ที่เกิดจากร้านค้า อาคาร บ้านเรือน ที่พัก อาคารดัดแปลง ซึ่งปล่อยน้ำเสียลงในคูระบายน้ำข้างถนนไหลผ่านลำคลองออกสู่ทะเล โดยพบว่าปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลองข้างถนนเริ่มส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนักท่องเที่ยว และเกิดไขมันเมื่อลงไปรวมกันในคลองสายหลักหลายสายก่อนจะไหลลงสู่ทะเล ทำให้ปลาที่อาศัยอยู่ในคลองต้องเริ่มว่ายขึ้นมาอาศัยบริเวณผิวน้ำ เพื่อหาออกซิเจนในการดำรงชีวิต ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับคลองเขาหลัก มีความคิดเห็นว่าในช่วงฤดูแล้งนี้ น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นกว่าในปีที่ผ่านมา เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้น ทำให้มีการปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายข้างถนนน้ำเพิ่มขึ้น ประกอบกับฝนที่ขาดช่วงทำให้ไม่มีน้ำดีมาเจือจาง

ขณะที่ ทางภาครัฐได้มีการตักเตือนให้ประชาชนผู้ประกอบการรับทราบปัญหาและข้อกฎหมาย แต่ในแต่ละปีเมื่อฝนขาดช่วง ก็จะมีน้ำเสียในปริมาณที่มากกว่าน้ำดี จึงส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าและส่งกลิ่นเหม็นทำลายภาพลักษณ์และบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงใน จ.พังงา
 

แหล่งที่มาของภาพ : http://news.sanook.com/2183738/
แหล่งที่มาของข้อมูล : http://news.sanook.com/2183738/
สนับสนุนเนื้อหา http://www.innnews.co.th/shownews/home
ข่าวสารอื่นๆ