การระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกจากเชื้อไวรัส H5N1 ในรัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย

11 ม.ค. 65
การระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกจากเชื้อไวรัส H5N1 ในรัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย

Veterinarians enter a farm to cull chicken at a farm in Hayathnagar. (AP photo) คัดลอกจากรายงานข่าวใน website ของ Times of India

ทางการรัฐเตลังคานา ได้มีการสั่งฆ่าไก่และนกกว่า ๑.๕ แสนตัว ภายหลังพบมีการติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในฟาร์มแห่งหนึ่งที่เขต Ranga Reddish District

ได้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกจากเชื้อไวรัส H5N1 ในรัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย ซึ่งปรากฏในสื่อ น.ส.พ. ท้องถิ่นของอินเดีย (The Hindu, The Times of India, Economic Times และ Deccan Chronicle) ฉบับวันที่ ๑๕ - ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๘

รายงานข่าวดังกล่าวระบุว่า หน่วยงานด้านปศุสัตว์ของรัฐเตลังคานาพบพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่ฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Srinivas Reddy Poultry Farm ในหมู่บ้าน Thoroor เขต Ranga Reddish District รัฐเตลังคานา โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเตลังคานาได้นำตัวอย่างซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายไปตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๕๘ และจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า มีสัตว์ปีกที่ป่วยตายติดเชื้อ H5N1 รวม ๕ ตัวอย่าง จากจำนวนรวม ๑๐ ตัวอย่าง

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกมิให้แพร่ระบาดออกนอกพื้นที่ รัฐบาลรัฐเตลังคานาได้มีคำสั่งให้ฆ่าไก่และนกในเขตรัศมี ๑ ก.ม. โดยรอบฟาร์มที่พบการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกภายใน ๔๘ ชั่วโมง โดยในช่วงระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ เม.ย. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้มีการทำลายสัตว์ปีกไปแล้วรวม ๑๕๙,๙๕๓ ตัว และไข่ไก่/นก รวม ๒๒๘,๔๒๘ ฟอง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อไข้หวัดนกจากสายพันธุ์ดังกล่าวในคนหรือสัตว์ ประเภทอื่น

นอกจากนี้ ทางการรัฐเตลังคานาได้สั่งให้มีการติดตามและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก โดยได้ออกมาตรการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมและสอบถามอาการ และความผิดปกติของประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกแล้ว โดยรายงานข่าวระบุว่า พบประชาชนในบริเวณดังกล่าวมีอาการป่วยเป็นไข้ จากโรคหวัดธรรมดา แต่ไม่พบการติดเชื้อไข้หวัดนกในคน ทั้งนี้ หน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐเตลังคานาได้จัดเตรียมยา Tamilflu ไว้เพื่อรองรับหากเกิดกรณีพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกไว้แล้ว

ทางการรัฐเตลังคานายังได้สั่งห้ามมิให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกทั้ง replica orologi di lusso หลายในบริเวณรัศมี ๑๐ ก.ม. รอบหมู่บ้าน Thoroor ที่พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อีก ๑๘ หมู่บ้านด้วย

รายงานข่าวระบุว่า อุตสาหกรรมเลี้ยงไก่/ไข่ในรัฐเตลังคานาจะได้รับผลประทบ เนื่องจากผู้บริโภคขาดความมั่นใจ และส่งผลให้ราคาไก่/ไข่ลดต่ำลง โดยเฉพาะในรัฐเตลังคานามีการเลี้ยงไก่รวมทั้งหมด ๗๐ ล้านตัว อย่างไรก็ดี ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่คิดเป็นมูลค่าที่ชัดเจน และหน่วยงานของภาครัฐกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการให้เงินชดเชยแก่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งฆ่าและทำลายสัตว์ปีก/ไข่เพื่อป้องกันการ ระบาดของโรคไข้หวัดนกในครั้งนี้
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน
สรุปข่าวโดย ดร. พรพิมล สุคันธวณิช
ข่าวสารอื่นๆ