ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กันนกแบบลูกบอล

อุปกรณ์กันนกแบบลูกบอล

อุปกรณ์กันนกแบบลูกบอล

ออกแบบมาเพื่อใช้กับสถานที่สูงที่ต้องปะทะกับลมค่อนข้างแรง เช่น เสาไฟฟ้าแรงสูง, หอสูง, เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ 

หลักการทำงานคือ ใช้คลื่นเสียง 125 Db ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไล่นกด้วยเสียงของนกเหยี่ยว โดยใช้เสียงไม่ซ้ำกัน เพื่อป้องกันการสร้างความเคยชินของนก สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบเคลื่อนไหวและอยู่กับที่
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
1. Ball กันนก แบบมีปุ่มแม่เหล็ก 
หลักการทำงานคือ ใช้แรงลมที่พัดผ่านลูกบอล เมื่อโดนแรงลมลูกบอลจะหมุนตลอดเวลา ขณะที่ลูกบอลหมุนจะส่งคลื่นแม่เหล็กแผ่กระจาย และเมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับแถบสะท้อนที่ปีกลูกบอลจะเกิดแสงสะท้อนสร้างรัศมีครอบคลุมพื้นที่ได้ 25 ตารางเมตร ทำให้นกเกิดความรำคาญและไม่เข้ามาเกาะในบริเวณพื้นที่ ๆ ติดอุปกรณ์

2. Ball กันนก แบบมีปุ่มคริสตัล 
หลักการทำงานคือ ใช้แรงลมพัดผ่านลูกบอล เมื่อลูกบอลหมุน Crystal ที่ติดอยู่บนลูกบอลเกิดการรวมแสงการสะท้อน และมีเสียงที่ไม่เป็นจังหวะจากภายในลูกบอลขณะที่ลูกบอลหมุน ทำให้เกิดเสียงดังนกไม่กล้าเข้าใกล้ในรัศมี 5-6 เมตร ส่งผล 360 องศา ป้องกันนกปากห่าง อีกา นกนางนวลและนกน้ำชนิดต่าง ๆ ได้

3. Ball SS  พลังงานแสงอาทิตย์
หลักการทำงานคือ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าแผงวงจร สร้างคลื่นเสียงไมโครเวฟ 125 Db และใช้พลังแรงลมในการหมุนลูกบอลเพื่อกระจายแสงสะท้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์กระทบกับแถบสะท้อนที่ปีกของลูกบอล ,กระจายคลื่นแม่เหล็กจากแม่เหล็กที่ติดกับลูกบอล และแผ่กระจายคลื่นเสียง สร้างรัศมีป้องกันนกได้ 2,500-3,000 ตร.ม.