บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัด (UniThai Group)ติดตั้งตาข่ายกันนกบริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัด (UniThai Group)  เพื่อป้องกันนกพิราบบินเข้ามาในอาคาร